Austevoll Pleie og omsorgssenter

Ledig vikariat ved Austevoll pleie og omsorgssenter

Sjukepleiar

Arbeidsstad

Austevoll kommune har ledig 100% vikariat (med moglegheit for forlenging) som sjukepleiar i turnus med arbeid kvar 3. helg ved Austevoll po. senter. 

Ansvars- og arbeidsoppgåver

Oppgåvene vil vera varierte, der pleie og medisinsk behandling/oppfølging til bebuarane vil vera nokre av hovudoppgåvene.

Kvalifikasjonar

  • Off. godkjent sjukepleiar
  • Gyldig politiattest

Personlege eigenskapar:

  • Det er ein føresetnad at søkjar liker å jobbe med menneske, er fleksibel, arbeidsvillig, positiv og må trivast med å jobbe i team.
  • Sjukepleier ved Austevoll P. O Senter samarbeider tett med sjukepleiarane i heimetenesta, og ein deltek i felles vaktordning, ved behov kan det være aktuelt å skifte avdeling.
  • Søkjar må ha gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg, og vi samhandlar digitalt via pasientjournalsystemet; Profil.

Vi tilbyr:

  • Moglegheit for fagleg utvikling i eit  godt og positivt fagmiljø
  • Spanande utfordringar
  • Løn etter kvalifikasjonar
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annan dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar.

Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar i kommunen.

 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

07.12.2022

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Austevoll pleie og omsorgssenter

Kontaktpersonar:

Kjersti Søderberg

tlf: +47 95742486

Adresse:

Birkelandsvegen 26 5392 Storebø

Kontorlokalisering: